เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์กว่า 50 ปี ด้านการผลิตและจำหน่ายทองรูปพรรณ 96.5% ของห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณฮั้ว (หล่อ) ผนวกกับวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร ที่เล็งเห็นแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิต อัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทย รวมทั้งความต้องการ ที่เพิ่มขึ้นของการซื้อ-ขายทองคำแท่งเพื่อการลงทุน บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด จึงได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2543 เพื่อดำเนิน ธุรกิจ ซื้อ-ขาย ทองคำแท่ง และเนื้อเงินบริสุทธิ์ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับ กลุ่มนักลงทุนที่สนใจ

นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังให้บริการเช็คเปอร์เซ็นต์ และสกัดเศษทอง และเนื้อเงินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวย ความสะดวกแก่ลูกค้า ในลักษณะ one-stop service อีกด้วย

50 ปี

ประสบการณ์ในธุรกิจทองรูปพรรณ

17 สิงหาคม 2543

ก่อตั้งบริษัท ดีทีซี โกลด์
เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายทองคำแท่ง

24 ชั่วโมงต่อวัน

บริการซื้อขายทองออนไลน์
ให้คุณลงทุนได้ทุกเวลา